Més de 30 anys en la redacció de projectes

Projectes

Subministrament i muntatge de l’accés a les boques d’entrada als filtres tancats de la ITAM del Llobregat.
Projecte constructiu d’una pista d’skate i enjardinament de la zona verda del carrer Salvador Dalí del municipi de Dosrius.
Projecte de reposició de la canonada de derivació municipal a Santa Maria de Martorelles
Modificat del projecte D’urbanització del pau 5 Urbanització daltmar.