Més de 30 anys en la redacció de projectes

Accés filtres ITAM del Llobregat

Direcció d’obra realitzada per a ATLL, a la dessaladora de Barcelona consistent en la instal·lació d’una estructura metàl·lica en acer inoxidable i unes passarel·les amb paviment de PRFV.
Les modificacions respecte a projecte varen ser mínimes únicament es va modificar la posició de unes ventoses per tal de ser més accessibles des de les noves passarel·les.
L’acta de replanteig es va signar 25 novembre del 18
L’acta de recepció es va signar 5 de febrer del 19