Serveis i projectes d’Enginyeria
Especialistes en Enginyeria Civil

Redacció de Projectes d'Obra Civil

SERPRO és una empresa especialitzada en la redacció i tramitació de projectes de reforma d’urbanitzacions existents no recepcionades. En els últims temps, també s’ha distingit en el disseny i redacció de projectes d’instal·lacions esportives, especialment skateparks.

A més, SERPRO es dedica a l’elaboració d’informes i a la prestació d’assistència tècnica a empreses constructores o serveis tècnics municipals (SSTTMM). Entre les seves activitats s’inclouen la realització de càlculs estructurals, el disseny i traçat d’accessos i carreteres, així com la redacció de projectes modificats per a l’optimització i millora d’infraestructures.

Projectes
d’Urbanització

Projectes
d’Obra Civil

Projectes de
Pistes Esportives

Direccions
d’Obra

Últims projectes

Subministrament i muntatge de l’accés a les boques d’entrada als filtres tancats de la ITAM del Llobregat.
Projecte constructiu d’una pista d’skate i enjardinament de la zona verda del carrer Salvador Dalí del municipi de Dosrius.
Projecte de reposició de la canonada de derivació municipal a Santa Maria de Martorelles