Més de 30 anys en la redacció de projectes

Empresa

Presentació

SERPRO, SERVEIS I PROJECTES D’ENGINYERIA CIVIL S.L., reconeguda sota l’acrònim SERPRO, S.L., va ser establerta al 2021 com una empresa d’enginyeria recentment fundada. No obstant això, cal destacar que es va originar com una escissió de la prestigiosa empresa d’enginyeria SERVEIS I PROJECTES D’ENGINYERIA CIVIL DEL BAIX LLOBREGAT, la qual va ser fundada el 1996 per l’actual propietari de SERPRO, S.L.

SERPRO es dedica principalment a l’elaboració de projectes en l’àmbit de l’Obra Civil, destacant la seva especialització en la redacció i gestió de projectes de reforma d’urbanitzacions existents no recepcionades. A més, en temps recents, l’empresa ha ingressat amb èxit en el disseny i redacció de projectes d’instal·lacions esportives, especialment Skateparcs.

A més de les seves activitats principals, SERPRO ofereix serveis de confecció d’informes i assistències tècniques a empreses constructoras i administracions públiques, abastant des de càlculs estructurals fins al disseny i traçat d’accés i carreteres. L’empresa també es destaca per la seva capacitat en la redacció de projectes modificats orientats a l’optimització i millora d’obres existents.

Finalment, és rellevant esmentar que SERPRO compta amb una vasta experiència en la direcció d’obres corresponents als projectes que ha redactat, assegurant així la completa gestió i execució dels mateixos.

Constituïda l’any 2021, però amb l'experiència de més de 30 anys en la “ redacció de projectes per part del seu soci fundador

Filosofia

Proporcionar solucions tècniques eficients, sostenibles i adaptades a les necessitats específiques de cada client, amb un fort compromís amb la qualitat, la seguretat i el respecte al medi ambient.

Treball d’equip, Respecte als nostres clients i col·laboradors, Ètica i responsabilitat social i mediambiental, Responsabilitat empresarial compromís de millora

Proporcionar serveis d’assessorament, disseny i supervisió de projectes de manera eficient, efectiva i directe, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament sostenible i al progrés de les comunitats locals.
Establir relacions duradores amb els clients i ser reconeguda per la seva excel·lència en la qualitat dels serveis i la seva contribució al desenvolupament sostenible de les comunitats.