Més de 30 anys en la redacció de projectes

Serveis

SERPRO, presta serveis a l’empresa privada i a l’Administració Pública Local, Autonòmica i Estatal, realitzant les següents activitats:

EMPRESA PRIVADA

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Experiència

Des dels seus inicis, Serveis i Projectes d’Enginyeria Civil del Baix Llobregat ha portat a terme una àmplia varietat de treballs, tots ells vinculats al sector de la construcció. Aquests inclouen des de petits estudis pericials i informes fins a càlculs justificatius per a empreses constructoras. Hem realitzat també la redacció de projectes per a promotors particulars, tant per a la legalització com per a la implantació de nous accessos a carreteres. A més, hem col·laborat amb diferents entitats públiques com ara Aigües Ter Llobregat (ATL) en projectes relacionats amb infraestructures de tractament d’aigua potable. També hem treballat amb diversos ajuntaments en projectes municipals per a la remodelació de xarxes de serveis urbans i la millora de la vitalitat dels nuclis urbans.

Destacaríem la nostra dedicació especial a la redacció de projectes de reforma de urbanitzacions existents, tant per a entitats de compensació com per a consistoris. Aquests treballs, sovint de gran complexitat i amb una tramitació llarga i minuciosa, han estat una part fonamental del nostre quefer des dels inicis.

En els últims anys, hem ampliat la nostra especialització amb el disseny i la redacció de projectes d’instal·lacions esportives, particularment skateparks, oferint els nostres serveis a ajuntaments arreu de l’Espanya.

Finalment, és important assenyalar que una part significativa dels projectes que redactem es materialitzen en la Direcció de les Obres, assegurant la seva correcta execució i finalització satisfactòria.

Redacció projecte i estudis

  • Projectes liquidació linies AVE                                      10
  • Projectes pistes esprotives d’skateparcs i bmx         19
  • Ofertes licitacions obres per constuctores                 50
  • Càlcul i informes estructurals/ drenatge/ pericials   90
  • Projectes locals comercials restauració                     20
  • Projectes carreteres i accessos                                   10
  • Projecctes edificació/ Naus industrials                       20
  • Projectes de reforma de grans urbanitzacions          15
  • Projectes de infraestructures per ATL                          15
  • Projectes urbanització municipal, vialitat                    30
  • Projectes depuració aigua, col·lectros, dipòsits         15
  • Projectes instal·lació pistes esportives, circuits        10
  • Projectes pistes esprotives d’skateparcs i bmx         19

Direccions d'obra

  • Obres de reforma grans urbanitzacions                    10
  • Obres d’infraestructures per ATL                                10
  • Obresd’urbanització municipal, vialitat                      15
  • Obres instal·lacions pistes esportives, circuits        5
  • Obres de pistes esportives, d’skateparcs i bmx       10

 

“Estem compromesos a superar les expectatives dels nostres clients mitjançant un treball de qualitat, innovació i dedicació.”