Més de 30 anys en la redacció de projectes

Direcció D’obres

Subministrament i muntatge de l’accés a les boques d’entrada als filtres tancats de la ITAM del Llobregat.