Més de 30 anys en la redacció de projectes

Reparació d’obres i deficiències urbanistiques, reforma de urbanització La Canyera

Direcció d’obra realitzada per a LA Junta de compensació de la urbanització de la Canyera, amb supervisió municipal de l’Ajuntament de Llagostera. Les modificacions respecte a projecte varen ser relativament  escasses per l’àmbit d’actuació, l’adjudicació de la obra va ser amb la modalitat de cal·lus en mà.