Més de 30 anys en la redacció de projectes

Millora del vial de vianants i substitució de passeres existents per garantir la seguretat de l’itinerari

Direcció d’obra realitzada per a ATLL, a la dessaladora de Barcelona consistent en la instal·lació d’una estructura metàl·lica en acer inoxidable i unes passarel·les amb paviment de PRFV.

Les modificacions respecte a projecte varen ser mínimes únicament es va modificar la posició de unes ventoses per tal de ser més accessibles des de les noves passarel·les.