Més de 30 anys en la redacció de projectes

Subministrament i muntatge de l’accés a les boques d’entrada als filtres tancats de la ITAM del Llobregat

Projecte redactat per a l’empresa publica Aigües Ter Llobregat en setembre de 2016, el projecte consisteix en la instal•lació dels elements necessaris per poder accedir a les boques d’home dels filtres que no hi havia accés rodat.Per tal d’executar una estructura el més adient possible, amb el condicionat de que l’emplaçament de la instal•lació és molt propera al mar amb un ambient molt agressiu, s’ha optat per elegir que els elements estructurals siguin d’acer inoxidable (AISI 316).

Degut al elevadíssim cost del esmentat material, per tal de que el pressupost de l’obre no s’encareixi excessivament, es projecte una estructura el més esvelta possible. Un altre condicionant per al seu dimensionament, és que ha de ser possible desmuntar i substituir qualsevol dels filtres de carbó sense la necessitat de desmuntar tota la estructura, per tant les unions del diferents elements que composen les passarel•les seran cargolades i no es realitzaran soldadures in situ.