Més de 30 anys en la redacció de projectes

Abastament d’aigua potable a l’urbanització residencial parc de Maçanet de la Selva

Projecte redactat per a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva a l’octubre de 2017, el projecte consisteix en la remodelació de les infraestructures pel subministrament d’aigua al municipi, des de la captació en el pou del La Tordera fins arribar a la urbanització Residencial Parc.

Les actuacions que contempla el projecte son:

  • Remodelació pou de la Tordera.
  • Canonada fins ETAP Mas Altaba
  • Remodelació ETAP Mas Altaba
  • Canonada fins a Maçanet de la Selva
  • Canonada fins Urbanització Residencial Park
  • Construcció estació Acceleradora.
  • Construcció dipòsit 3.000 m3
  • Construcció ETAP residencial Parc.