Més de 30 anys en la redacció de projectes

Skatepark Dosrius

El projecte contempla la construcció d’un skatepark polivalent que es construirà amb formigó armat d’execució in situ, acabat arrebossat manual. S’ha concebut la pista com un gran “flow-park” circular que es pot recórrer de diverses maneres, sent una pista “multidireccional”. L´espai integra diferents elements patinables de tipus Street, localitzant en la part central una Flow Zone de uns 257 m2, i perimetralment una zona de Street Pro de 388,40 m2, un Street Falt de 209,60 m2 i una zona mes de Kids de 155,20 m2, donat una superfície total construïda en el límit de plataforma de 1.010,20 m2.
Es contempla també la remodelació d’una zona enjardinada del parc de Can Torres consistiran en primer terme en la formació d’un itinerari per a vianants per tal de connectar entre si les escales que baixen des del carrer Salvador Dalí. Per altre banda remodelar l’actual pista de BMX, cran un circuit actualitzat, amb diferents alternatives de recorreguts amb possibilitats de diverses sectoritzacions, amb un eix principal de 210 m, i secundaris de 135 i 70 m.